Gennem research og advocacy arbejder vi med lokale civilsamfunds-organisationer for at sikre at alle har adgang til sociale ydelser.


Jobskabelse alene er ikke tilstrækkeligt til at udrydde ekstrem fattigdom i verden. Det kræver også at landene i det Globale Syd investerer langt mere i overførselsindkomster som folkepension, børnepenge og ydelser til mennesker med handicap.


Verdensmål nummer 1 er at afskaffe fattigdom i alle dens former overalt. Særligt delmål 1.3 er vigtigt for at nå dette mål: at alle skal have adgang til overførselsindkomster når de har brug for det.


Vi ved fra Danmark og andre velstående lande, hvor stor betydning overførselsindkomster har for bekæmpelse af ulighed og fattigdom. I Danmark ville 25 procent af befolkningen leve i relativ fattigdom uden skatter og overførsler. Fordi vi har vores velfærdsstat er det i stedet 5 procent.


I mange udviklingslande er situationen imidlertid en anden. Landene i Afrika og Asien investerer i gennemsnit under 5 procent af BNP i overførselsindkomster. Og en stor del af de penge, der investeres går til den i forvejen mest velstående del af befolkningen i form af embedsmændspensioner.


Hvis vi skal nå verdensmål 1 og markant reducere fattigdom og ulighed kræver det langt større investeringer i universelle overførsels-indkomster som børnepenge, folkepension og ydelser til mennesker med handicap. Konsekvenserne af den manglende finansiering er at langt de fleste børnefamilier i verden stadig ikke modtager den støtte, der er nødvendig for at de kan give deres børn næringsrig mad og har råd til at sende dem i skole.


4 milliarder mennesker stadig står uden den hjælp de har brug for og ret til. 87 procent af befolkningen i Afrika Syd for Sahara ikke adgang til sociale sikkerhedsnet.


Vi arbejder sammen med lokale civilsamfundsorganisationer med research og advocacy for at sikre bedre adgang til sociale ydelser i lav- og mellemindkomstlande.

Projekter

Popularising the African Charter Protocol on the Rights of Citizens to Social Protection and Social Security as a new advocacy tool in Uganda

Uganda bruger en meget begrænset del af det offentlige budget på velfærdsydelser, med det resultat at langt størstedelen af befolkningen har meget begrænset indkomstsikkerhed. Projektet vil udbrede viden om regionale standarder for social sikkerhed vedtaget af den Afrikanske Union, med det formål at presse på for at udbrede adgangen til velfærdsydelser i Uganda.

Læs mere

RAISE – Research & Action for Income Security
Grønnegade 56,1 
8000 Aarhus C

info@raiseorg.dk

CVR: 39699869