Vi har i juni 2020 fået godkendt en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på knap 1 million kroner, som skal gå til at træne 200 småbønder i og omkring flygtningelejren i Uganda i at opdrætte insekter til både kost og foder.

Dette kan få enorm betydning for levevilkårene i området, som er tætbefolket, adgangen til landbrugsjord er begrænset og flere flygtninge fra konflikt-hærgede områder ankommer dagligt til lejren. Derfor er insektproduktion en bæredygtig mulighed for at kunne forsørge sin familie

”De organisationer, vi har uddelt bevillingerne til, er kendetegnede ved at have en stor forståelse for de lande og områder, de opererer i, og projekternes bredde afspejler, hvordan man med meget forskellige virkemidler kan skræddersy løsninger, der på hver deres måde gør bedst mulig gavn i de konkrete situationer,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President for de sociale og humanitære områder, Novo Nordisk Foundation.

Vi er meget stolte over at blive udvalgt til at modtage en bevilling, sammen med mange etablerede organisationer og have modtaget støtte til vores projekt i flygtningelejrene i Uganda.

Nyheden om den nye bevilling bragte også håb og glæde hos vores samarbejdspartnere i Uganda. Efter total lockdown af landet for at hindre spredningen af coronavirus, er man nu begyndt at lempe på restriktionerne og åbne op igen, hvilket betyder at de snart kan genoptage træningen af småbønder og flygtninge i insektproduktion.