Impact Designs hedder nu RAISE!

Som I måske allerede har bemærket besluttede den ekstraordinære generalforsamling i August at ændre foreningens navn fra ’Impact Designs’ til ’RAISE – Research & Action for Income Security’.

 

Det nye navn afspejler den nye formålsparagraf vedtaget på den ordinære generalforsamling i Marts i år, som lyder: ’Foreningens formål er at arbejde for at alle mennesker har adgang til en indkomst de kan leve af gennem anstændige jobs eller overførselsindkomster.’

 

Med det nye navn og formål arbejder vi fremover for indkomsts-sikkerhed som det overordnede mål, med to tilgange til at nå dette mål: jobskabelse og sociale ydelser.

 

Begge dele er helt essentielle for at nå FN’s verdensmål nummer 1: at afskaffe alle former for fattigdom.

 

Jobskabelse har fra starten været kernen i vores arbejde, som hidtil har fokuseret på at skabe nye indtægtskilder for flygtninge i Uganda. Det tidligere navn, ’Impact Designs’, henviste således til vores ambition om at designe nye forretningsmodeller som flygtninge og andre udsatte grupper kan bruge til at skabe sig en indtægt.

 

Dette arbejde fortsætter vi naturligvis fremover, både i forhold til de flygtninge som er en af de grupper der har det største behov, men også i forhold til andre målgrupper, for eksempel de mange mennesker, der arbejder i den uformelle sektor i lav- og mellemindkomstlande.

 

Det nye er især at vi også fremover vil have fokus på sociale ydelser – det der i den engelsk-sprogede bistands-lingo kaldes ’social protection’.

 

Det handler især om at sikre at alle lande har nationale overførselsindkomster som pension, børnepenge og ydelser til mennesker med handicap. Minimumsstandarderne for dette kaldes også ’Social Protection Floors’, et begreb der er defineret i den internationale arbejdsorganisation ILOs ’Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)’.

 

Social Protection Floors er også de nedre grænser, der refereres til i Verdensmål 1.3: ”Der skal gennemføres nationalt tilpassede sociale sikringssystemer og foranstaltninger for alle, inklusiv nedre grænser, og inden 2030 skal der opnås en substantiel dækning af de fattige og de udsatte grupper.”

 

Verdensmålene anerkender dermed vigtigheden af overførselsindkomster for målsætningen om at afskaffe fattigdom.

 

Vi vil fremover arbejde sammen med lokale organisationer i lav- og mellem-indkomstlande for at alle lande begynder at investere mere i overførselsindkomster. Derudover vil vi også arbejde for at overførselsindkomster kommer til at spille en større rolle i dansk bistand i fremtiden, samt engagere os i det globale arbejde på området.

 

Læs også om vores første projekt på det sociale område og om en ny global kampagne for retten til social sikkerhed for alle.